Hvad er mobning?

Vi har valgt at bruge følgende definition fra Børns Vilkårs bog, Amor, om mobning:

"Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er ”tvunget” til at opholde sig"

Ud fra definitionen kan mobning kendetegnes ved:

  • Det er et gruppefænomen.
  • Et mønster der gentager sig over tid(systematik).
  • Formerne kan være aktive ved synlig forfølgelse.
  • Formerne kan være passive ved den mere tavse udelukkelse.
  • Mobning sker ofte på et sted, som offeret ikke kan forlade.

Digital mobning kendetegnes ved:

  • Flere medlemmer af en gruppe gentagne gange forfølger eller udelukker en udvalgt person gennem digital teknologi.
  • Gruppen og mobbeofferet føler social tilknytning til de digitale fællesskaber.
  • Digital mobning kan ske via SMS/MMS, mails, chatrooms etc.

På UCN10 er trivslen i fokus

Alle skal behandle hinanden ordentligt, så vi alle har det godt.

Sidst opdateret den 20. april 2023