Vi tager hensyn til hinanden og viser gensidig respekt.

Trivsel og godt læringsmiljø

Værdiregelsæt

For os er det helt afgørende, at vi har glade og tilfredse elever, som udvikler sig positivt både fagligt og socialt i et velfungerende og tidssvarende ungdomsmiljø.

Vi ønsker en skole, hvor de unge oplever et tillidsvækkende miljø med inspirerende og dynamiske lærere. Vi ønsker, at eleverne efter endt skolegang kan forlade skolen velforberedte på det at være en velfungerende samfundsborger.

Dette indbefatter efter vores opfattelse dyder som det, at komme til tiden, at være velforberedt og at være stabil i sit fremmøde.

Det er vigtigt, at alle elever føler sig velkomne på skolen både blandt de øvrige elever og blandt skolens personale.

Vi vil som skole ikke acceptere chikane og mobning mod personale eller elever, hverken verbalt, digitalt eller fysisk.

For at alle elever skal få det optimale udbytte af undervisningen, må personlige aktiviteter herunder brug af mobiltelefoner ikke være forstyrrende for egen og andres indlæring.

Billede
Sidst opdateret den 20. april 2023